Billigere tog og buss i Malvik

Miljøpakken kutter prisene på tog og buss for folk i Malvik.

HOMMELVIK STASJON: Nå er periodebillett på tog satt ned med 600 kroner, for 30 dager. Samme pris som for buss i hele bysonen, inkludert Stjørdal. Foto: Finn O. Fosmo.

Størst endring blir det på toget
40 % kutt: Periodebillett på tog har fått samme pris som buss. 30 dager er satt ned med 600 kr – fra 1459 til 860.

50 % kutt: Enkeltbillett på toget skal koste 40 kr. i hele Miljøpakkens område. Det betyr feks at en tur Hommelvik-Trondheim settes ned fra 81 til 40 kr – 50 % (dato for kutt kommer snart).

Billigere buss for mange:
50% kutt: Miljøpakkens område er kommunene Stjørdal, Malvik, Trondheim og Melhus. Stjørdal er nå innlemmet i sone A for bytakst. Det innebærer at takst for en tur Malvik-Stjørdal er halvert fra 80 til 40 kr.

I tillegg kan små barn (4-5 år) reise gratis. Ungdom på 17-19 år reiser på barnebillett i stedet for voksenbillett.

Miljøpakke-penger
Priskuttene skyldes at staten har gitt Miljøpakken 500 mill. kr. ekstra til å sette ned takstene på kollektivtrafikken fram til 2030. Malvik ble med i Miljøpakken i 2019.

Partnerskapet i Miljøpakken gir Malvik penger til investering i tillegg til billigere buss og tog. Innenfor kommunens grenser skal det brukes ca. 270 mill. kr. til og med 2029. For å få 270 mill. betaler Malvik 19 mill. Tiltakene skal bidra til at flere i Malvik reiser miljøvennlig.

Her er noen aktuelle Miljøpakke-prosjekter i Malvik

  • Sikker kryssing over jernbane og Fv 950 til Midtsandtangen friluftsområde
  • Fortau i Fagottvegen (Trompetvegen-Vikhammeråsen)
  • Gang- og sykkelveg Granholtvegen-Ålivegen
  • Bedre park & ride i Hommelvik
  • Gang- og sykkelveg langs Fv 950 over Homla
  • Gang- og sykkelveg fra Fv 950/Liavegen til E6
  • Fortau langs Saksvikkorsen
  • Flere fortau og gang- og sykkelveger ligger inne i planene, men prioritering er ikke gjort

Hommelvik stasjon
I tillegg kommer utvikling av stasjonsområdet i Hommelvik til et moderne knutepunkt for kollektivtrafikk. Av de ca 270 mill. kr. som er satt av til bruk i Malvik, skal en viss sum gå til stasjonsområdet. I planen inngår bru for myke trafikanter over jernbanesporet,. Skissen under viser en ide om hvordan det kan komme til å se ut.

Hommelvik stasjon kan bli omtrent som på skissen i frantida.

Miljøpakken er et samarbeid mellom fire kommuner, fylkeskommunen og staten for å bygge ut transporttilbudet i storbyområdet slik at flere reiser miljøvennlig og mer effektivt. Staten bidrar med halvparten av inntektene. Statens motkrav er at personbiltrafikken ikke skal øke selv om vi blir mange flere innbyggere.

Kort om Miljøpakken, der Malvik nå er part.