Billigere tog (42 kr) og buss i Malvik

Miljøpakken kutter prisene på tog og buss for folk i Malvik.

HOMMELVIK STASJON: Nå er enkeltbillett med toget satt ned til 42 kr. Periodebillett på tog er tidligere kuttet med 600 kroner for 30 dager. Foto: Finn O. Fosmo.

Fra 1. mars reiser du med toget for 42 kroner – 21 kroner for unge og honnør. Dette er samme pris som på buss. Miljøpakken vedtok priskutt på toget i fjor høst, men det har vært teknisk komplisert å få til samme billettsystem for enkeltbillett på tog og buss.

Nå er løsningen på plass: Du kan gå på ved Hommelvik stasjon, og reise billig innenfor hele Miljøpakkens område. Det omfatter kommunene Melhus, Trondheim, Malvik og Stjørdal – kalt sone A i kollektivtrafikken.

Praktisk info
Du kan kjøpe billetten din hos AtB, SJ eller Entur, og du kan veksle mellom buss, tog og trikk på en og samme billett. Innenfor sone A er prisen uansett 42/21 kr.

Obs: Kjøper du billetten hos SJ eller Entur må du som tidligere oppgi strekning for togreisen, men frykt ikke, billetten er likevel gyldig for overgang til buss og trikk innenfor Sone A.

Billigere på toget
40 % kutt: Periodebillett på tog har fått samme pris som buss. 30 dager er satt ned med nesten 600 kr – fra 1459 til 890.

50 % kutt: Enkeltbillett på toget koste 42 kr. i hele Miljøpakkens område. Det betyr feks at en tur Hommelvik-Trondheim settes ned fra 81 til 42 kr – 50 %.

Billigere på bussen
50% kutt: Miljøpakkens område er kommunene Stjørdal, Malvik, Trondheim og Melhus. Stjørdal ble i fjor høst innlemmet i sone A for bytakst. Det innebærer at en busstur Malvik–Stjørdal er kuttet fra 80 til 42 kr.

I tillegg kan små barn (4-5 år) reise gratis. Ungdom på 17-19 år reiser på barnebillett i stedet for voksenbillett (halv pris).

Miljøpakke-penger
Priskuttene skyldes at staten har gitt Miljøpakken 500 mill. kr. ekstra til å sette ned takstene på kollektivtrafikken fram til 2030. Malvik ble med i Miljøpakken i 2019.

Partnerskapet i Miljøpakken gir Malvik penger til investering i tillegg til billigere buss og tog. Innenfor kommunens grenser skal det brukes ca. 270 mill. kr. til og med 2029. For å få 270 mill. betaler Malvik 19 mill. Tiltakene skal bidra til at flere i Malvik reiser miljøvennlig.

Her er noen aktuelle Miljøpakke-prosjekter i Malvik

  • Sikker kryssing over jernbane og Fv 950 til Midtsandtangen friluftsområde
  • Fortau i Fagottvegen (Trompetvegen-Vikhammeråsen)
  • Gang- og sykkelveg Granholtvegen-Ålivegen
  • Bedre park & ride i Hommelvik
  • Gang- og sykkelveg langs Fv 950 over Homla
  • Gang- og sykkelveg fra Fv 950/Liavegen til E6
  • Fortau langs Saksvikkorsen
  • Flere fortau og gang- og sykkelveger ligger inne i planene, men prioritering er ikke gjort

Hommelvik stasjon
I tillegg kommer utvikling av stasjonsområdet i Hommelvik til et moderne knutepunkt for kollektivtrafikk. Av de ca 270 mill. kr. som er satt av til bruk i Malvik, skal en viss sum gå til stasjonsområdet. I planen inngår bru for myke trafikanter over jernbanesporet,. Skissen under viser en ide om hvordan det kan komme til å se ut.

Hommelvik stasjon kan bli omtrent som på skissen i frantida.

Miljøpakken er et samarbeid mellom fire kommuner, fylkeskommunen og staten for å bygge ut transporttilbudet i storbyområdet slik at flere reiser miljøvennlig og mer effektivt. Staten bidrar med halvparten av inntektene. Statens motkrav er at personbiltrafikken ikke skal øke selv om vi blir mange flere innbyggere.

Kort om Miljøpakken, der Malvik nå er part.