Billigere buss og tog i Stjørdal

Miljøpakken kutter prisene kraftig på buss og tog for folk i Stjørdal. Snart kommer også nye, fysiske anlegg.

Både bussen og toget har blitt mye billigere for folk i Stjørdal, som reiser til Malvik, Trondheim eller Melhus. På Stjørdal stasjon er det blant annet plan om å bygge undergang for myke trafikanter. Foto: Thor Nielsen

Billigere buss og tog er det første stjørdalingene merker etter at kommunen ble med i Miljøpakken i 2019.

Buss
25 % kutt: Periodebillett 30 dager ned fra 1155 til 860 kr.
50 % kutt: Enkeltbillett ned fra 80 til 40 kr.
Tog
40 % kutt: Periodebillett 30 dager ned fra 1459 til 860 kr.
60 % kutt: Enkeltbillett Stjørdal-Trondheim ned fra 106 til 40 kr (kommer i løpet av første halvår 2022).

Det siste er et eksempel (Stjørdal-Trondheim), men samme priser gjelder nå for reiser i hele Miljøpakke-land. Miljøpakken omfatter Stjørdal, Malvik, Trondheim og Melhus.

PS: AtB justerte opp takstene slik 1.januar 2022: 42 kr for enkeltbillett og 890 kr for periodebillett 30 dager.

Gratis for de små
Alle til og med 5 år reiser gratis.

Barnebillett for ungdom
Ungdom fra 16 til og med 19 år reiser nå på barnebillett i stedet for voksenbillett.

Miljøpakke-penger
Priskuttene skyldes at staten har gitt Miljøpakken 500 mill. kr. ekstra til å sette ned takstene på kollektivtrafikken fram til 2030.

Partnerskapet i Miljøpakken gir Stjørdal penger til investeringer i tillegg til billigere buss og tog. Innenfor kommunens grenser skal det brukes ca. 270 mill. kr. til og med 2029. Stjørdal betaler ca. 19 mill. kr. til Miljøpakken for å få disse 270 millionene. Tiltakene skal bidra til at flere i Stjørdal reiser miljøvennlig.

Noen aktuelle Miljøpakke-tiltak i Stjørdal fram til 2030:

  • Utvikling av Stjørdal stasjon: Blant annet ny bussterminal og planfri kryssing (undergang) av jernbanen for gående og syklende. Det siste er viktig for å knytte sentrum effektivt sammen med områdene på motsatt side av sporene.
  • Fjerne planovergang på Innherredsvegen og flytte vegen mot øst.
  • Undergang ved Hell stasjon.
  • Park & ride på Skatval.
  • Gang- og sykkelveg langs Ringvegen (E14-Husbyvegen).
  • Gang- og sykkelbru over Stjørdalselva (Værnes-Reppe).

Oversikten er ikke komplett og det er ikke avklart om alt blir bygd.

Som part i Byvekstavtalen arbeider Stjørdal kommune for å få flere til å reise grønt. Det skjer med penger fra Miljøpakken. Foto: Glen Musk.

Miljøpakken (byvekstavtalen) er et samarbeid mellom fire kommuner, fylkeskommunen og staten for å bygge ut transporttilbudet i storbyområdet: Målet er å få flere til å reise miljøvennlig og mer effektivt. Staten bidrar med halvparten av inntektene. Statens motkrav er at personbiltrafikken ikke skal øke selv om vi blir mange flere innbyggere.

Kort om Miljøpakken, der Stjørdal nå er part.