Miljøpakken bygger nye veger, bruer, sykkelfelt, fortau og miljøgater der du bor og reiser. Fram til 2025 gjennomfører vi flere hundre små og store prosjekter både for deg som går, sykler, tar buss eller kjører bil.

Her kan du se prosjektene, og når de blir ferdige. Bruk filtrene under til å finne det som er viktigst for deg – enten du går, sykler, tar buss eller kjører bil.

Gå til kart

Fortau Hans Finnes gate

Planlagt (Tidligst 2019)

Miljøpakken skal bygge fortau langs Hans Finnes gt. Det er regulert fortau langs hele gata. Fortauet skal gi tryggere skoleveg […]

Miljøpakken logo

Utbedringer i Klæbuvegen

Ferdig (2012)

Vi har utbedret to kryss langs Klæbuvegen, Stubbanvegen og Dalsaunevegen. I tillegg har vi oppgradert holdeplass. Prosjektet har også fått […]