Vedlegg KU 8.6.2018

Vedlegg 34-18 Status gateprosjekter

Vedlegg 33-18 Videre arbeid med tiltak i Byåsvegen

Vedlegg 32-18 Innspill til statsbudsjett og lånebehov

Vedlegg 31-18b Årsrapport 2027 kortversjon

Vedlegg 31-18a Årsrapport Miljøpakken 2017