Vedlegg KU 12.12.2016

Utkast handlingsprogram 2017-2020

Bymiljøindikatorer, rapportering

Erfaring med ny organisering av Miljøpakken

Prosjektplan Smart transport

Måling av trafikkarbeid basert på RVU

RVU 2016-2019 – spørreskjema

Indikatorsett for oppfølging av bymiljøavtaler

Forslag reisevaneundersøkelse