Vedlegg KU 11.11.2016

Vedlegg 56 – 16 – a Orientering 11112016 – Prioriteringstiltak etter A- og B-fordeling

Vedlegg 56 – 16 -b Saksgrunnlag prinsipper struktur og holdeplassutforming

Vedlegg 57-16 Evaluering Miljøpakken 2016 – arbeidsdokument

Vedlegg 58-16 Notat om handlingsprogrammet 01.11.2016

Vedlegg 60-16 Mandat for Trondheim

Vedlegg 61-16 REISERÅDGIVERSTRATEGI FOR MILJØPAKKEN