Vedlegg 31.08.2018

Vedlegg 38-18 Metrobuss_Sekretariatets vurdering av status

Vedlegg 39-18 Statens vegvesens forvaltning av bevilgninger over statsbudsjettet

Vedlegg 40-18 a Status gateprosjektene

Vedlegg 40-18 b Status prøveprosjekt OT 22.8.2018

Vedlegg 41-18 Innstegshøyde

Vedlegg 41-18 b Vedlegg SVV notat kantsteinshøyder plattform

Vedlegg 41-18 c AtB notat universell utforming

Vedlegg 42-18 Finansiering av depottiltak mellom partene i Miljøpakken