Vedlegg 27.04.2018

Vedlegg 19-18 Rapportering bruk av belønningsmidler 2016 og 2017

Vedlegg 21-18 Konsekvenser av at momsrefusjonen legges inn som del av statlig bevilgning til metrobuss

Vedlegg 22-18 Omorganisering av ledelsen i Metrobuss infrastrukturprosjektet

Vedlegg 23-18 Organisering av gateprosjektene Metrobuss

Vedlegg 23-18 b Kvartalsrapport 1 2018

Vedlegg 24-18 Invitasjon til forhandlinger i Trondheimsområdet