Vedlegg 26.09.2019

Vedlegg ny sak 1-19 Trafikkutvikling per august 2019

Vedlegg ny sak 3-19  Miljøpakken organisering

Vedlegg ny sak 4-19 Nye retningslinjer bompakker

Vedlegg ny sak 5a-19 Statsministerens forslag til enighet

Vedlegg ny sak 5b-19 Svar på spørsmål fra Lars Haltbrekken

Vedlegg ny sak 7a-19  Årsrapport 2018

Vedlegg ny sak 7b-19 Miljøpakken halvårsrapport 2019

Vedlegg ny sak 8-19 Status Metrobuss august 2019

Vedlegg ny sak 9-19 Alternative ambisjonsnivå Innherredsveien