Vedlegg 26.01.2018

Vedlegg 1-18 Evaluering Miljøpakken 2017

Vedlegg 2-18 Prosessplan for Elgeseter gate og Innherredsvegen

Vedlegg 3-18 Økonomiplan 2018 – 2029

Vedlegg 4-18 Finansiering av rv 706 Nydalsbrua

Vedlegg sak 5-18 Ønske om mer driftsmidler

Orientering 1 Svar på henvendelse om indeksregulering av belønningsmidler

Orientering 2 Notat samarbeid store riksvegprosjekt