Vedlegg 22.03 2017

Sak 14-17 a) Holdeplasstruktur superbuss

Sak 14-17 b) Oversikt superbusstasjoner

Sak 15-17 Budsjettrammer for superbuss

Sak 16-17 Miljøpakkens handlingsprogram, vedtak i fylkestinget

Sak 18-17 Avklaring for statlig sykkelvegnett i Trondheim