Vedlegg 21.09.2017

Vedlegg 49-17 Halvårsrapport økonomi

Vedlegg 50-17 Notat om årsbudsjett og hp

Vedlegg 51-17a Budsjettforslag_MetroBuss fase 1

Vedlegg 51-17b Sammendrag H7

Vedlegg 51-17c Sammendrag – Leangen

Vedlegg 52-17 a Byåstunnelen

Vedlegg 52-17b Kortnotat til KU