Vedlegg 20.10.2017

Vedlegg 58-17 Erfaringer med samarbeidet i MP

Vedlegg 62-17 Rapport – gangforbindelser til Metrobuss-stasjoner

Vedlegg 63-17 Christian Frederiks_gate

Vedlegg 64 – 17 Drift og vedlikehold av metrobuss