Vedlegg 20.09.2018

Vedlegg 48-18 Føringer for årsbudsjett og handlingsprogram

Vedlegg 49-18 Framdrift gateprosjekter

Vedlegg 51-18 Metrobuss – vurdering av status_

Vedlegg 52-18a Bussveien, testing av holdeplasshøyder – sluttrapport
Vedlegg 52-18b Norges Handikapforbund Trøndelag – uttalelse om universell utforming
Vedlegg 52-18c AtB – kommentar til bruk av elektrisk rampe

Vedlegg 53-18a Notat trafikkdata i Miljøpakken
Vedlegg 53-18b Intensjonsavtale om deling av data