Vedlegg 17.12.2018

Vedlegg 64-18 Metrobuss – Sekretariatets vurdering av status