Vedlegg 15.11.2018

Vedlegg 55-18a Vurdering takst nullutslippskjøretøy
Vedlegg 55-18b Passeringhistorikk Miljøpakken og E6 øst pr september 2018

Vedlegg 56-18 Bompengebidrag til ny fylkesveg 704 (Klæbu)

Vedlegg 57-18 Årsbudsjett 2019