Vedlegg 03.02.2017

Sak 3-17a – Vedlegg 1 – Stasjonsstruktur

Sak 3-17b – Vedlegg 2 – Prosjekteringsanvisning superbuss

Sak 3-17c – Vedlegg 3 – anslag

Sak 3-17d – Vedlegg 5 – Prioriteringstiltak fra AtB

Sak 3-17e Bilag 2 – Forslag nedlagte holdeplasser-kart-samlet TK-SVV

Sak 3-17f NY Bilag 1 Stasjoner omstigningspunkt nedlagte holdeplasser

Sak 4-17 Utredning midtstilt – snittstudier