Tiller – ikke kjør som før

Miljøpakken bygger nytt knutepunkt for buss i Sentervegen ved City Syd – det vil si ved rundkjøringa med løvetann.

Du risikerer kork på grunn av vegarbeid. Her er to tips for å komme lettere fram til City Syd med bil.

1. Øverst på kartet: Bruk helst denne atkomsten ettersom Sentervegen (løvetanna ved City Syd) er snevret inn fra fire til to kjørefelt.

2. Nederst på kartet: Kjør inn via Ivar Lykkes veg om du kommer fra sør i Østre Rosten og skal til City Syd. Årsak: Fra 6. august blir det ikke mulig å svinge til venstre inn i Sentervegen når du kommer sørfra i Østre Rosten.

I anleggsperioden er atkomstene merket 1 og 2 best egnet. Du kan ikke svinge til venstre inn i Sentervegen hvis du kommer fra sør langs Østre Rosen. Bruk alternativ 2.

Du bør helst unngå Sentervegen også om du skal til Tillertorget og andre butikksentre langs Ivar Lykkes veg.

Juni-november
Bygging starter i sommer og skal være ferdig i november hvis alt går etter planen.

Dette bygger vi
Nytt knutepunkt for Metrobuss og andre bussruter. Her kommer stasjoner midt i vegen sånn at folk kan skifte buss uten å krysse vegbanen. Plattformene vil ligge litt vest for rundkjøringa med løvetann – altså i retning E6.

Andre forandringer
* Rundkjøringa med løvetann blir til et kryss.
* Krysset i Østre Rosten blir gjort om til rundkjøring.
I anleggsperioden vil det variere hvor vanskelig det blir å kjøre bil i Sentervegen. Det beste er uansett å velge de alternative rutene.

Den svære løvetanna ved City Syd er tatt ned og skal omplantes. Rundkjøringa blir til kryss.

Derfor bygger vi om
Trondheim får nytt rutesystem for buss med flere linjer og avganger. Tiller blir et av de travleste knutepunktene med opptil 50 busser i timen. Her skal Metrolinje 1 gå med lange metrobusser hvert femte minutt i rushtid og stort sett hvert tiende minutt ellers. Andre linjer kommer også til å gå her. Utenfor rushtid vil blant annet passasjerer til/fra Melhus og Klæbu bytte buss på knutepunkt Tiller.

Men – ikke ferdig
Knutepunktet vil ikke stå ferdig før i november. Fra 3. august og fram til da vil Atb kjøre andre traseer. Det har vært vanskelig å få avklart endelig en teknisk løsning på et krevende prosjekt som dette. Kryssende hensyn står i kø innenfor et lite område: Bussene skal fram, biltrafikken skal fram og de myke trafikantene skal kunne ferdes trygt.

Krevende ombygging
Anlegget er utfordrende. Av hensyn til næringslivet må trafikken gå mest mulig som normalt mens Miljøpakken bygger. Samtidig er tida knapp.

Hva med løvetanna?
Vi rykker den opp med rota, men den forsvinner ikke helt. Løvetanna vil sprenge seg opp av asfalten igjen like i nærheten, som løvetenner gjør. Inntil videre; kjør litt annerledes på Tiller.

Slik blir det i Sentervegen når utbygginga er ferdig og bussene slipper inn. Parkeringsplassen ved City Syd til høyre. (Ill: Multiconsult).