Stasjoner for Metrobuss

Miljøpakken bygger ca 150 stasjoner (en på hver side av vegen) på de tre linjene for Metrobuss. Ca 40 av disse kommer på knute- og omstigningspunkt.

Noen stasjoner har ny plassering, andre bygges om der det ligger en holdeplass i dag. De aller fleste stasjonene for de 24 meter lange metrobussene blir kantstopp. Bussen stopper i kjørebanen i stedet for å svinge inn i ei busslomme.

60 meter lange
Lengden på plattformene vil variere fra 25 til 60 meter avhengig av hvor mange reisende og busser som ventes. Leskurene blir fra 3 til 24 meter lange. De minste kommer på midlertidige stopp eller der det nesten bare er avstigende passasjerer.

Stasjonene får god standard og de mest trafikerte blir lagt til rette etter mønster fra Prinsenkrysset og Dalen hageby. Stasjonene blir universelt utformet; tilpasset personer med for eksempel nedsatt førlighet eller synshemming.

Ikke snø og is
Stasjonene skal være snø- og isfrie. Det er ikke avgjort om alle får snøsmelteanlegg eller om noen må brøytes i stedet.

I de tre traseene for Metrobuss må du kjøpe billett før du går på bussen. Enkelte stasjoner får billettautomat. Det kommer god rute- og sanntidsinformasjon på alle stasjoner.

Avstanden mellom stasjonene på linje M1, M2 og M3 blir 500-700 meter, enkelte steder er det mer enn i dag.  Litt færre stopp gjør at bussen bruker kortere tid når du reiser fra A til B. Det er et mål å bruke maksimum 15 sekunder på hver stasjon, men alle blir med. Bussen kjører ikke før du er om bord eller har kommet deg av.

Midlertidige løsninger
De fleste stasjonene skal stå ferdig til Metrobuss har avgang 3. august 2019. I sentrum/kollektivbuen og enkelte andre steder blir det midlertidige løsninger fra 2019.

Les mer om Metrobuss.

Om knute- og omstigningspunkt.

Om tiltak på strekninger.

Planer som ligger til offentlig ettersyn nå.

Statens vegvesens metrobussplaner til offentlig ettersyn.