Store prosjekter

Superbussstasjon ved Prinsenkrysset
Foto: Knut Opeide

Les om store prosjekter som pågår eller kommer de neste årene.


Nydalsbrua

Byggestart i 2020, ferdig i 2024. Brua erstatter dagens Sluppen bru, som blir et tilbud til fotgjengere og syklister. Inkludert utbygging av tilstøtende vegnett vil prosjektet koste ca 1,2 milliarder kroner.

Saupstadbrua

Gang-og sykkelbru over Bjørndalen mellom Saupstad og Rosten/Tiller. Byggestart i 2021, ferdig i 2022. Kostnad ca 140 millioner kroner. Miljøpakken trapper opp satsinga på sykkel. Det er satt av i snitt 360 millioner kroner per år de neste årene. Sykkelveger med høy standard, blant annet på strekningen fra Leangen via Lilleby inn mot sentrum, er blant prosjektene.

Fylkesveg 704 Tanem-Tulluan

Viktig vegforbindelse fram til næringsområder i tidligere Klæbu kommune. Oppstart famskyndet fra 2023 til 2021. Kostnad ca 440 millioner kroner.

Gateprosjektene

Elgeseter gate, Kongens gate, Olav Tryggvasons gate og Innherredsveien skal bygges om og utbedres. Miljøpakken har mellom 3 og 4 milliarder kroner til disposisjon her og til ny trase for Metrobuss over Nyhavna.

Byggestart i østre del av Innherredsveien vinteren 2021, først i den tilstøtende Biskop Sigurds gate. Prosjektet omfatter en strekning på 1,3 km fra Solsiden til Saxenborg allé. Ferdig i 2024, kostnad 332 mill. kr. Deretter starter arbeid Kongens gate, først ved Nordre Ilevollen. Gateprosjektene inngår som en del av satsing på Metrobuss.

Sykkelruter (info kommer)

Sykkelekspressveg Trondheim Øst (Pirbrua – Gildheim)

Bromstadruta

Sverresborgruta

Brøsetruta

Persaunvegen

Gåtiltak

Snarvegprosjektet setter Trondheim på kartet.

Milliarder til drift av buss og trikk

Miljøpakken skal primært investere i nye anlegg. Det store unntaket er tilskudd til å drifte buss og trikk. Fram til 2020 har Miljøpakken brukt 1,2 milliarder kroner på å styrke kollektivtilbudet. Fra nå av vil buss og trikk få ca 260 millioner kroner per år fra pakken.

Miljøpakken dekker med dette 25 prosent av det en busstur faktisk koster. Billettene ville ellers ha vært mye dyrere, og rutetilbudet ville ha vært dårligere. I Trondheimsområdet betaler passasjerene ca halvparten av hva det egentlig koster å reise kollektivt. Rundt år 2005 måtte de reisende dekke alle utgifter selv.

Metrobuss

Høsten 2019 ble det nye metrobussystemet rullet ut i Trondheim. Miljøpakken bygde 135 plattformer og 14 knute- og omstigningspunkt. Ca 10 kilometer strekning er utbedret.