Spørsmål fra informasjonsmøte om Kongens gate

I november 2018 ble det avholdt et informasjonsmøte om prosjektet.

Her er presentasjonen fra prosjektledelsen: Grunneiermøte Kongens gate

Her er spørsmål og svar fra møtet:

Hva slags innspill ønskes?
Svar: Alt som kan påvirke løsninger er av interesse, f. eks behov for tilkomst med bil, varelevering og opplysninger om drift.

Hva med rystelser, blir dette målt og ivaretatt?
Svar: Ja, temaet skal utredes og blir ivaretatt i videre planarbeid. Men vi ønsker innspill om spesielle forhold.

Skal Sandgata stenges slik som det var vist i Gatebruksplan fra 2007?
Svar: Foreløpig går vi ut fra samme kjøremønster som i dagens situasjon, men prosjektet samarbeider tett med Gatebruksplan for Midtbyen. Eventuelle endringer i kjøremønster avklares som en del av dette arbeidet.

Hvor lang utbyggingstid blir det?
Svar: For tidlig å svare på, vil bli utredet i planarbeidet. Det vil bli utarbeidet faseplaner.