Vegamot (med opprusting av undergang)

Publisert 28.01.2019 - Sist endret 10 desember 2020 - Fase: Ferdige
Innholdet ble sist endret for over ett år siden. Derfor kan innholdet være utdatert.

Tiltak: Nytt toppdekke av naturgrus og overbygning. Bredde sti 1,1 – 1,5 m. Håndløper (rekkverk) og to lyspunkt.

Les mer om Miljøpakkens snarvegprosjekt.