Stokkanhaugen-Loholt allé

Publisert 28.01.2019 - Sist endret 10 desember 2020 - Fase: Ferdige
Innholdet ble sist endret for over ett år siden. Derfor kan innholdet være utdatert.

Tiltak: Nytt toppdekke av naturgrus,  belysning, noe vegetasjonsrydding, flere benker,  oppgrusing av sti – avstikker mot bussholdeplass i vestenden. 
Lengde:  430 m. Tidsbesparelse: 7 min.

Les mer om Miljøpakkens snarvegprosjekt.