Ole Nordgaards veg – Theodor Petersens veg

Publisert 28.01.2019 - Sist endret 10 desember 2020 - Fase: Ferdige
Innholdet ble sist endret for over ett år siden. Derfor kan innholdet være utdatert.

Tiltak: Nytt bærelag og toppdekke, bredde ca 1.5 m.
Lengde: 130 m. Spart tid: 4,3  min.

Les mer om Miljøpakkens snarvegprosjekt.