Okstad skole

Publisert 24.01.2019 - Sist endret 02 desember 2019 - Fase: Ferdige
Innholdet ble sist endret for over ett år siden. Derfor kan innholdet være utdatert.

Kom med etter innspill fra elever.Dagens tilstand: Delvis gruset tursti, delvis tråkk. Tiltak; breddeutvidelse og nytt grusdekke, trapp, benk og håndløper i det bratteste partiet.

Les mer om Miljøpakkens snarvegprosjekt.