Nyveilia-Romolslia

Publisert 24.01.2019 - Sist endret 11 desember 2020 - Fase: Ferdige
Innholdet ble sist endret for over ett år siden. Derfor kan innholdet være utdatert.

Trondheim har mange dalsøkk som er flotte grøntkorridorer for friluftsliv, men som samtidig kan være barrierer på tvers mellom boligområdene. Dalen mellom Nyveilia og Romolslia er en slik barriere. Stien opp mot Nyveilia er nå breddeutvidet til ca 2,3 m med håndløper i det bratteste partiet. På grunn av krevende grunnforhold er stien mot Romolslia bygd smalere. Benk på utsiktspunkt

Les mer om Miljøpakkens snarvegprosjekt.