Kyvatnet

Publisert 11.12.2020 - Fase: Ferdige
Innholdet ble sist endret for over ett år siden. Derfor kan innholdet være utdatert.

Vakker snarvei som også brukes som turveg langs Kyvatnet. Har fått belysning og nytt toppdekke. Alternativ til mye brattere omveg med kryssing av bilveg langs og over Kyvannsvegen og Gamle Osloveg. Målpunkt: Kollektivholdeplasser, idrettsanlegg og handel på Byåsen
Lengde: 280 meter.
Tid spart: 6 minutter.