Ila-Fagerlia

Publisert 23.01.2019 - Sist endret 11 desember 2020 - Fase: Ferdige
Innholdet ble sist endret for over ett år siden. Derfor kan innholdet være utdatert.

Har blitt bredere med bedre dekke og tryggere kryssing av Roald Amundsens veg. Håndløper (rekkverk) og benk i det bratteste partiet.Mye brukt av turfolk og barnehager også.

Les mer om Miljøpakkens snarvegprosjekt.