Høgreina-Øvre Flatås veg

Publisert 11.12.2020 - Fase: Ferdige
Innholdet ble sist endret for over ett år siden. Derfor kan innholdet være utdatert.

130 meter lang sti fra gangbrua over Høgreina ved Flatåsen skole opp til gang- og sykkelveg er bygd bredere og har fått nytt toppdekke, rekkverk og benk. Viktig trase ved skoler, barnehage, idrettsanlegg og lokalsenter. Du sparer 4 minutter mot å gå rundt.