Fuglesangen Øvre

Publisert 28.01.2019 - Sist endret 10 desember 2020 - Fase: Ferdige
Innholdet ble sist endret for over ett år siden. Derfor kan innholdet være utdatert.

Tiltak: Nedre del; nytt dekke, vegetasjonsrydding, utskifting av belysning. Brøytbar opp til Martin Stokkens veg.
Øvre del:  Oppgradert fra Martin Stokkens veg til Seksbakklia. Nytt dekke, Bedre drenering, ny håndløper, benk.
Lengde: 220 m.  Tidsbesparelse: 7 min.

Les mer om Miljøpakkens snarvegprosjekt.