Festningen

Publisert 21.01.2019 - Sist endret 08 september 2021 - Fase: Ferdige

Mellom Festningsgata og Kristianstensbakken finnes en snarveg på ca 150 meter. 

Traseen går over et regulert friområde Ved Kristiansten festning. Den er mye brukt, særlig av folk som jobber i sentrum.

Miljøpakken har satt opp lys, utbedret grusdekket, montert nytt rekkverk og satt opp en benk. Formålet er å få flere til å gå mer.

Arbeidet ble gjennomført i 2015. Hilde Opoku åpnet den utbedrede snarvegen som sitt første oppdrag som varaordfører – dagen etter at bystyret konstituerte seg.

Miljøpakkens gågruppe har kartlagt over 300 snarveger i Trondheim, og prioritert 13 av disse for snarlig utbedring. Festningen inngår blant de prioriterte. Snarvegen er skiltet.

Les mer om Miljøpakkens snarvegprosjekt.