Bjørndalen-Lerkeveien

Publisert 28.01.2019 - Sist endret 08 september 2021 - Fase: Ferdige

Forbindelse til hovedsykkelrute fra Heimdal mot sentrum. Smal, steinete sti.
Tiltak: Nytt toppdekke, lys, ny bru,  benk, rydding rundt dam.  Tilrettelegges for brøyting. Du sparer 5 min. 

Les mer om Miljøpakkens snarvegprosjekt.