Snart 100 snarveger

Miljøpakkens snarveger er et identitetsmerke på Trondheim. Blomsterstien åpnet som den første i 2014. Vi nærmer oss hundre nye eller sterkt oppgraderte tråkk og «shortcuts».

Miljøpakken setter sitt fotavtrykk på Trondheim. Bildet er fra Duedalen: Foto: Glen Musk.

Hver for seg er snarvegene små og billige tiltak i porteføljen til Miljøpakken, men samlet sett representerer de et stort prosjekt som gjør byen til et bedre sted å ferdes. Når vi gjør det raskere og tryggere å gå, oppdager flere fordelene med å ta beina fatt til jobb, skole, butikk, kino, restaurant – eller på besøk til kjente.

Gå trygt om vinteren
Snarvegprosjektet dekker et bredt spekter av tiltak, slik som for eksempel:
– Trapp opp til en travel busstasjon, som i Jarleveien (Ladebekken 1)
– Tak over gangbrua ved Bratsberg skole
– Et nettverk av gode gangveger i brattlendt terreng mellom Ila og Sverresborg
– Lys og benker på flere kilometer med populære turveger i Bekkvolldalen

Et stort antall snarveger har fått så høy standard at de kan brøytes om vinteren. Det er det viktigste for mange. Skilt med fotavtrykket vårt øker folks bevissthet om et folkehelsetilbud som stadig vokser i Trondheim.

Miljøpakken har rustet opp et nett av smarte snarveger. Denne traseen på knappe 200 meter fra Saupstadringen under Dovrebanen og til Bjørndalen sparer gående for 20 minutter. Foto: Glen Musk.

Kort er ofte godt
Totalt har Miljøpakken bygd eller utbedret rundt 12 000 meter med smarte tråkk når vi regner ei snittlengde på ca. 150 meter. Men det er ikke lengden det kommer an på, heller tida du sparer og gleden ved å gå trygt. 

Den korteste snarvegen er ei trapp på 15 meter. Ei lita trapp kan kutte mange minutter gangtid og friste til å gå framfor å bruke bil, buss eller trikk.

Miljøpakkens gågruppe ble opprettet i 2013 og har kartlagt mange hundre stier og tråkk som kan bli gode snarveger. Flere byer gjør nå det samme som Miljøpakken startet med den gangen. Og husk; selv om snarvegene regnes som gåtiltak, er de fleste av dem gode å sykle på også.