Skisser Fjordgata

Arbeidstegninger juli 2021 (sortert fra vest mot øst)

Arbeidstegning C01 (krysset Olav Tryggvasons gate/Munkegata)

Arbeidstegning C02 (Fjordgata 46–72)

Arbeidstegning C03 (Fjordgata 22–42)

Arbeidstegning C04 (Lusparken–Fjordgata 20)

Anbefalte løsninger

Anbefalt løsning del 1

Anbefalt løsning del 2

Anbefalt løsning del 3

Anbefalt løsning del 4

Varelevering

Varelevering er kartlagt ved å gå fra dør til dør:

Registrert varelevering 1

Registrert varelevering 2

Alternativ løsning som er vurdert:

Del 1

Del 2

Del 3

Del 4

Tidligere skisser

Skisse, Fjordgata, 1

Skisse, Fjordgata, 2

Skisse, Fjordgata, 3

Skisse, Fjordgata, 4

Skisse, Fjordgata, 5