Prosjekter

Bedrifter

Det lønner seg å ha ansatte som går eller sykler til jobb. Sprekere ansatte har lavere sykefravær, høyere produktivitet og bedre arbeidsmiljø.

I tillegg blir arbeidsplassen sett på som mer attraktiv, og synlig miljøengasjement gir bedre omdømme.

Som arbeidsgiver har du en unik mulighet til å påvirke dine ansatte til å reise mer miljøvennlig. Flere kjører bil hvis de har gratis og lett tilgjengelige parkeringsplasser på jobben. Bilparkering er kostbart, og legger beslag på store arealer. Å legge til rette for sykkelparkering og garderober i stedet, er bra for både miljø, arbeidstakere – og bunnlinja!

I Trondheim skjer 15 prosent av reisene til jobb og skole på sykkel. I perioden mai til oktober øker andelen til 22 prosent. Du kan bidra til at tallet blir enda høyere.

Miljøpakken hjelper bedrifter til å få flere til å gå, sykle eller ta buss:

• Reisevaneundersøkelse (RVU): En undersøkelse av de ansattes reisevaner er et godt verktøy for å avdekke hva som skal til for å få flere til å reise grønt til og fra jobb. En RVU er spesielt interessant hvis bedriften er på flyttefot, vurderer å fjerne bilparkering eller skal innføre betalt parkering. Når rammebetingelsene endrer seg, øker sjansene for å endre de ansattes reisevaner. Vi kan også gjennomføre en RVU etter tiltakene er gjennomført, for å måle endringen i reisevaner.

• Sykkelservice: Flere av byens sykkelforhandlere tilbyr sykkelservice på arbeidsplassen. Vi har oversikt over disse forhandlerne, og kan distribuere oversikten ved forespørsel. Da kan ansatte levere inn sykkelen på et egnet sted på arbeidsplassen om morgenen, og hente ut en nypusset sykkel etter endt arbeidsdag. Sykkelservicen bekostes av den enkelte bedrift.

• Informasjonsmøte med AtB: Miljøpakken har et godt samarbeid med AtB. Ved behov kan AtB holde et informasjonsmøte på arbeidsplassen med fokus på nettbutikk og ”finn din rute”.

• Sykkelvennlig arbeidsplass: For å stimulere til økt sykkelandel, kan virksomheter delta i tiltaket Sykkelvennlig arbeidsplass. Miljøpakkens reiserådgivere besøker bedrifter som ønsker å bli mer sykkelvennlige, for å se på tilrettelegging for syklister. Trygg sykkelparkering og garderober er det viktigste for å få flere til å sykle. Siemens ble i fjor kåret til mest sykkelvennlige arbeidsplass.

• Elsykkel: For mange arbeidstakere går veien til miljøvennlig transport med elsykkel. Gjennom Miljøpakkens prøvekjøringsløsning er det mulig å prøve elsykkel gratis i en uke.