Å reise til jobben tar litt tid hver dag. Reisekalkulatoren viser deg hva du vil få ut av jobbreisen din. Trykk her for å gå til en mer avansert reisekalkulator.

Velg et start- og stoppunkt ved å trykke i kartet.

Hver dag får du litt mosjon og frisk luft. På din strekning tilsvarer dette:

kalorier

Hvorfor kommer gåing best ut?

Du kan gå {{ getTrip('walking').getMeters() | length}} hver vei, tilsammen {{ yearly(getTrip('walking')).getMeters() | length}} hvert år (hvis du er på jobben fem dager i uka og tar vanlig ferie). På dette forbrenner du {{ getTrip('walking').getKcal() | energy}} hver vei, tilsammen {{ yearly(getTrip('walking')).getKcal() | energy}} hvert år. Dette tilsvarer energibruken ved {{ countSessions('running', yearly(getTrip('walking')))}} joggeturer på {{ getSessionDistance('running') | length}} hver. Hva med å gå til jobben, så kan du bruke fritida på det du liker best?

Hvordan har vi beregnet kaloriforbruk?

Hvor mange kalorier du forbrenner kommer an på din kroppsvekt, forbrenning og hvor fort du går eller sykler. Vi har tatt utgangspunkt i en forbrenning på 350 kcal per time for gående, 600 kcal per time for syklende og 0 kcal per time for de som kjører bil.

For å illustrere hva det tilsvarer, har vi vist matvarer som inneholder omtrent samme antall kalorier som du forbrenner på turen. Du trenger ikke spise de, men hvis du går eller sykler til jobb vet du i hvert fall at du får god trening - og masse frisk luft!

Vil du komme i gang? Få gode reiseråd.

Hvorfor kommer sykling best ut?

Sykling er sunt.

Hvorfor kommer kjøring best ut?

Hvis du tar bilen slipper du å bevege deg så mye, turen til jobb vil også gå raskere. Dette gir deg mer tid til trening senere.

Hver dag kan du spare miljøet for utslipp av CO2 og andre gasser. På din strekning blir utslippene hvert år:

{{ yearly(trip).getCo2() | mass | unit}}

Hvorfor kommer gåing og sykling best ut?

Hvis du velger bil må du kjøre {{ getTrip('driving').getMeters() | length}} hver vei, tilsammen {{ yearly(getTrip('driving')).getMeters() | length}} hvert år (hvis du er på jobben fem dager i uka og tar vanlig ferie). På dette slipper en vanlig bil ut {{ yearly(getTrip('driving')).getCo2() | mass}} CO2 hvert år. Hva med å gå eller sykle til jobben, så bidrar du til friskere luft i byen?

Hvordan har vi beregnet utslipp?

Hvor store CO2-utslippene fra din bil er kommer an på biltype og kjøremønster. Vi har tatt utgangspunkt i en mellomstor bil med et utslipp på ca 0.1 kg/km. Det er også andre miljøkonsekvenser knyttet til bilkjøring, men disse er ikke regnet med her.

For syklende og gående har vi regnet med et CO2-utslipp på 0 kg/km. Resultatet viser hvor mye dette blir på per dag når du skal til og fra jobb. Hvis du går eller sykler til jobb vet du ihvertfall at du bidrar til lavere CO2-utslipp - og ikke minst bedre luft i Trondheim!

Vil du komme i gang? Få gode reiseråd.

Hver dag sparer du penger på å la bilen stå. På din strekning tilsvarer dette hvert år:

Kr

Hvorfor kommer gåing og sykling best ut?

Det er kostbart å ha bil. Kjører du {{ getTrip('driving').getMeters() | length}} hver vei til jobb, tilsvarer det utgifter på {{ yearly(getKrSavedComparedToLoser(getTrip('walking'))) | currency }} i året. Til sammenligning får du en solid sykkel for under 5000 kr, og et par gode sko å gå i for under en tusenlapp. Synes du det er for langt å gå eller sykle til jobb, kan du prøve elsykkel.

Hvordan har vi beregnet hvor mye du sparer?

Hvor mye du sparer på å la bilen stå kommer an på både bilen og parkeringsutgiftene. Vi har tatt utgangspunkt i en mellomstor bil, med en kostnad på 3,90 kr per kilometer. Bompenger er lagt inn med rushtidsats og rabatt for forhåndsbetaling. Parkering er ikke med. For syklende har vi tatt utgangspunkt i en sykkel til 7000 kr, med et verditap over 10 år og årlige vedlikeholdskostnader på 500 kr. Det gir en kostnad på 0,10 kr per kilometer. For gående har vi satt utgiftene til 0 kr per kilometer. Resultatet viser hvor mye dette blir på per år når du skal til og fra jobb.

For å illustrere hva dette tilsvarer har vi vist aktiviteter og ting som tilsvarer omtrent denne summen. Du trenger ikke kjøpe dette, men hvis du går eller sykler til jobb vet du ihvertfall at du kan spare mye penger - og heller bruke dem på noe du ønsker deg!

Vil du komme i gang? Få gode reiseråd.

Hver dag får du litt mosjon og frisk luft. På din strekning tilsvarer dette hvert år:

Hver dag kan du spare miljøet for utslipp av CO2 og andre gasser. På din strekning blir dette hvert år:

Hver dag sparer du penger på å la bilen stå. På din strekning tilsvarer dette hvert år:

Kunne ikke beregne rute.