Miljøpakken bygger nye veger, bruer, sykkelfelt, fortau og miljøgater der du bor og reiser. Fram til 2025 gjennomfører vi flere hundre små og store prosjekter både for deg som går, sykler, tar buss eller kjører bil.

Her kan du se prosjektene, og når de blir ferdige. Bruk filtrene under til å finne det som er viktigst for deg – enten du går, sykler, tar buss eller kjører bil.

Gå til kart

Miljøpakken logo

E6 Sentervegen-Tonstad

Ferdig (Mai 2011)

Dette er et av de store vegprosjektene i Miljøpakken. På strekningen bygger vi nye anlegg for biltrafikk, kollektivtrafikk og myke trafikanter. Derfor […]

Kystadlia

Ferdig (30.03.2011)

Miljøpakken har bygget ny veg, sykkelveg og fortau fra Kystadlia til Byåsvegen. Dette er byens kanskje mest etterlengtede snarveg. En «missing […]