Prosjekter

Miljøpakken bygger nye veger, bruer, sykkelfelt, fortau og miljøgater der du bor og reiser. Fram til 2025 gjennomfører vi flere hundre små og store prosjekter både for deg som går, sykler, tar buss eller kjører bil.

Her kan du se prosjektene, og når de blir ferdige. Bruk filtrene under til å finne det som er viktigst for deg – enten du går, sykler, tar buss eller kjører bil.

Gå til kart

Isdamvegen
Miljøpakken har satt i gang et forprosjekt for å finne…
Johan Tillers vei
Miljøpakken bygger ny veg på Heimdal.
E6 Trondheim – Melhus
E6 fra Tillerbyen til Melhus skal bygges om til firefelts…
Sykkelanlegg Bakklandet sør
Miljøpakken jobber med ny sykkelløsning over Bakklandet.
Byåstunnelen
Miljøpakken planlegger Byåstunnelen, som skal gi en ny forbindelse mellom…
Sentervegens forlengelse
Sentervegens forlengelse er en ny vegforbindelse som binder sammen det nye…
Sykkelveg Sentervegen-Tonstad
Målet er å få et sammenhengende gang- og sykkelnett fra…
Brundalsforbindelsen
Brundalsforbindelsen blir en hovedvegforbindelse mellom Omkjøringsvegen og Jonsvannsveien. Vegen vil…
Nydalsbrua (ny bru på Sluppen)
Miljøpakken skal bygge ny Sluppen bru, som har fått navnet…