Miljøpakken bygger nye veger, bruer, sykkelfelt, fortau og miljøgater der du bor og reiser. Fram til 2025 gjennomfører vi flere hundre små og store prosjekter både for deg som går, sykler, tar buss eller kjører bil.

Her kan du se prosjektene, og når de blir ferdige. Bruk filtrene under til å finne det som er viktigst for deg – enten du går, sykler, tar buss eller kjører bil.

Gå til kart

Miljøpakken logo

Isdamvegen

05.04.17

Miljøpakken har satt i gang et forprosjekt for å finne mulige løsninger for kryss mellom Isdamvegen og Østre Rosten når […]

Miljøpakken logo

Byåstunnelen

13.02.15

Miljøpakken planlegger Byåstunnelen, som skal gi en ny forbindelse mellom Sluppen og Munkvoll.

Brundalsforbindelsen

28.05.14

Brundalsforbindelsen blir en hovedvegforbindelse mellom Omkjøringsvegen og Jonsvannsveien. Vegen vil gå fra krysset ved Ikea over til Charlottenlund videregående skole. […]