Prosjekter

Miljøpakken bygger nye veger, bruer, sykkelfelt, fortau og miljøgater der du bor og reiser. Fram til 2025 gjennomfører vi flere hundre små og store prosjekter både for deg som går, sykler, tar buss eller kjører bil.

Her kan du se prosjektene, og når de blir ferdige. Bruk filtrene under til å finne det som er viktigst for deg – enten du går, sykler, tar buss eller kjører bil.

Gå til kart

Bedre snarveg på Strindheim
Miljøpakken utbedrer en 90 meter lang snarveg på Strindheim.
Saupstad-Bjørndalen, bedre snarveg
Miljøpakken utbedrer en svært viktig og mye bruk forbindelse mellom…
Snarveg Balders veg – Moholtlia
Miljøpakkens gågruppe setter i stand snarvegen mellom Balders veg og…
Moholtlia – snarvegen blir bedre
En mye brukt snarveg i Moholtlia blir bedre for alle…
Bispehaugen skole – bedre snarveg
Miljøpakken utbedrer en populær snarveg rett nedenfor Bispehaugen skole.
Stavset – bedre snarveg
Miljøpakken utbedrer to små stitråkk på henholdsvis 20 og 35…
Isdamvegen
Miljøpakken har satt i gang et forprosjekt for å finne…
Sykkelfelt Gryta
Nytt sykkelfelt i Gryta.
Rundkjøring Haakon VIIs gate/Lade Allé
Miljøpakken gjør det tryggere for myke trafikanter.