Prosjekter

Miljøpakken bygger nye veger, bruer, sykkelfelt, fortau og miljøgater der du bor og reiser. Fram til 2025 gjennomfører vi flere hundre små og store prosjekter både for deg som går, sykler, tar buss eller kjører bil.

Her kan du se prosjektene, og når de blir ferdige. Bruk filtrene under til å finne det som er viktigst for deg – enten du går, sykler, tar buss eller kjører bil.

Gå til kart

Sykkelveg med fortau ved Stavne bru
Miljøpakken bygger om en gammel gang- og sykkelveg til sykkelveg…
Dalen – bedre snarveg
Bedre snarveg på Saupstad/Kolstad.
Byåsveien/General Bangs veg
Miljøpakken skal gjøre krysset mellom General Bangs veg, Byåsveien og…
Falkenborgvegen
Miljøpakken skal bygge sykkelveg med fortau i Falkenborgvegen, bak Sirkus…
Fortau ved Nidar og superbusstasjoner Strindheim
Miljøpakken skal bygge 250 meter gang- og sykkelveg fra "lokket"…
Johan Tillers vei
Miljøpakken bygger ny veg på Heimdal.
E6 Trondheim – Melhus
E6 fra Tillerbyen til Melhus skal bygges om til firefelts…
Signalregulering Kongsvegen-Smistadvegen
Krysset fv. 812 Kongsvegen/Smistadgrenda skal bli tryggere.
Knutepunkt Tonstadkrysset
Miljøpakken skal bygge ny pendlerparkering for bil og sykkel i…