Miljøpakken bygger nye veger, bruer, sykkelfelt, fortau og miljøgater der du bor og reiser. Fram til 2025 gjennomfører vi flere hundre små og store prosjekter både for deg som går, sykler, tar buss eller kjører bil.

Her kan du se prosjektene, og når de blir ferdige. Bruk filtrene under til å finne det som er viktigst for deg – enten du går, sykler, tar buss eller kjører bil.

Gå til kart

Miljøpakken logo

Kongens gate – oppgradering

Ferdig (2014)

Miljøpakken utbedret kollektivfeltet i Kongens gate fra Ilevolden til Hospitalskirka. Feltet hadde store huller i vegbanen langs trikkeskinnene, tette sluk […]

Tordenskiolds gate trikk

Ferdig (2014)

Miljøpakken har rustet opp Tordenskiolds gate, og flyttet trikkeskinnene ut i gata i krysset Kongens/Tordenskiolds gate. Tidligere krysset trikkeskinnene rett […]

Miljøpakken logo

Holdeplasstiltak Bergheim

Ferdig (2012)

Vi skal sette opp nye bussholdeplasser på begge sider av Jonsvannsveien ved undergangen på Bergheim. I tillegg skal vi utbedre […]

Pendlerparkering i Trondheimsregionen

Pågående

Miljøpakken bygger parkering for pendlere flere steder i området rundt Trondheim. Budsjettet skal brukes på flere forskjellige parkeringsplasser. De som […]