Prosjekter

Miljøpakken bygger nye veger, bruer, sykkelfelt, fortau og miljøgater der du bor og reiser. Fram til 2025 gjennomfører vi flere hundre små og store prosjekter både for deg som går, sykler, tar buss eller kjører bil.

Her kan du se prosjektene, og når de blir ferdige. Bruk filtrene under til å finne det som er viktigst for deg – enten du går, sykler, tar buss eller kjører bil.

Gå til kart

Dalen – bedre snarveg
Bedre snarveg på Saupstad/Kolstad.
Gang- og sykkelveg Heggstadmoen-Heimdalsvegen
Miljøpakken bygger gang- og sykkelveg i Lersbakken mellom Heimdalsvegen og…
Sigurd Bergs allé – bedre snarveg er ferdig
Av og til er 85 meter nok.
Leirfossvegen-Sluppen – bedre snarveg
Populær sti er gruset opp nær store arbeidsplasser på Sluppen.
Elgvegen-Rognevegen – bedre snarveg
Byåsen har fått utbedret en viktig snarveg.
Steinberget – bedre snarveg
Steinberget har fått bedre og delvis ny snarveg.
Tillerringen-Hårstad skole – bedre snarveg
Dette er en god snarveg blant annet for elever ved…
Wilhelsmyrvegen – bedre snarveg
Dette er en populær snarveg til Stabbursmoen skole.
Duedalen – bedre snarvei
Duedalen har fått ny trapp, belysning og skilt.