Prosjekter

Miljøpakken bygger nye veger, bruer, sykkelfelt, fortau og miljøgater der du bor og reiser. Fram til 2025 gjennomfører vi flere hundre små og store prosjekter både for deg som går, sykler, tar buss eller kjører bil.

Her kan du se prosjektene, og når de blir ferdige. Bruk filtrene under til å finne det som er viktigst for deg – enten du går, sykler, tar buss eller kjører bil.

Gå til kart

Sykkelveg med fortau ved Stavne bru
Miljøpakken bygger om en gammel gang- og sykkelveg til sykkelveg…
Byåsveien/General Bangs veg
Miljøpakken skal gjøre krysset mellom General Bangs veg, Byåsveien og…
Falkenborgvegen
Miljøpakken skal bygge sykkelveg med fortau i Falkenborgvegen, bak Sirkus…
Fortau ved Nidar og superbusstasjoner Strindheim
Miljøpakken skal bygge 250 meter gang- og sykkelveg fra "lokket"…
Gang- og sykkelveg Heggstadmoen-Heimdalsvegen
Miljøpakken bygger gang- og sykkelveg i Lersbakken mellom Heimdalsvegen og…
Sigurd Bergs allé – bedre snarveg er ferdig
Av og til er 85 meter nok.
Leirfossvegen-Sluppen – bedre snarveg
Populær sti er gruset opp nær store arbeidsplasser på Sluppen.
Elgvegen-Rognevegen – bedre snarveg
Byåsen har fått utbedret en viktig snarveg.
Steinberget – bedre snarveg
Steinberget har fått bedre og delvis ny snarveg.