Sykkelfelt Gryta

Nytt sykkelfelt i Gryta.

Prosjekttype:
Sykkel
Status:
Ferdig

Miljøpakken har bygd sykkelfelt langs politihuset, mellom Trondheim S og Scandic Nidelven.

Det ble satt av 100 000 kroner til prosjektet.

Relaterte artikler

Sykkelfelt Ole Vigs gate

Gang- og sykkelvei Granholtvegen–Ålivegen

Sverresborgruta