Sykkelfelt Gryta

Miljøpakken skal bygge sykkelfelt langs politihuset, mellom Trondheim S og Scandic Nidelven.

Det er satt av 100 000 kroner til prosjektet, som skal gjennomføres innen utgangen av 2018.

Relaterte prosjekter

Se alle treff