Sykkelfelt Gryta

Nytt sykkelfelt i Gryta.

Miljøpakken skal bygge sykkelfelt langs politihuset, mellom Trondheim S og Scandic Nidelven.

Det er satt av 100 000 kroner til prosjektet, som skal gjennomføres innen utgangen av 2018.

Les mer om sykling på Sykkelbyen Trondheim.

Relaterte prosjekter

Sykkelfelt Stiklestadveien
Miljøpakken skal bedre sykkelforholdene mellom Nyhavna og Lade.
Gang- og sykkelveg Skovgård-Presthusvegen
Miljøpakken gjør det tryggere for de som går og sykler…
Sykkelveg med fortau ved Stavne bru
Miljøpakken bygger om en gammel gang- og sykkelveg til sykkelveg…
Se alle treff