Superbuss

I Trondheim skal superbussen bidra til at vi når målet om nullvekst i biltrafikken.

Superbuss er en bussløsning med så høy standard at den har de samme fordelene som en bybane. Den kjører ofte på egen trasé, blir prioritert i lyskryss og passasjerene må kjøpe billett før de går om bord.

Partene i Miljøpakken jobber sammen med AtB om de konkrete planene for superbussen i Trondheim.

I april 2016 la AtB fram en rapport om framtidas busstilbud i Trondheim:

Framtidig-rutestruktur-for-Stor-Trondheim-med-superbuss.pdf

I løpet av 2016 vil partene bestemme seg for løsninger og traséer. Det er foreløpig ikke bestemt hva slags busser som kommer til å bli kjøpt inn, dette er en del av et større anbud AtB skal gjennomføre de nærmeste årene.

Staten dekker halvparten av de samlede investeringskostnadene for superbussløsningen. Gjennom den nye bymiljøavtalen får Trondheim 1,4 milliarder til å utvikle et superbusstilbud. Pengene skal brukes på traseer, holdeplasser og bussdepot.

Relaterte prosjekter

Se alle treff