Steinberget – bedre snarveg

Her har Miljøpakken utbedret smale, eksisterende passasjer og i tillegg opparbeidet en ny strekning mellom Fridtjof Nansens veg og Dyrborgskogen. Det er også satt opp skilt.

Over ser du traseen før og etter arbeidet, og et kart.

Snarvegen er ca 600 meter.  Du sparer ca. fem minutter på å gå her i stedet for å gå rundt. Parsellen er viktig for elever ved Sverresborg ungdomsskole og en smart forbindelse til og fra sentrum.

Steinberget inngår i et stort antall snarveger som Miljøpakkens gågruppe har kartlagt og etter hvert utbedrer.

Les mer om Miljøpakkens snarvegprosjekt.

Relaterte prosjekter

Miljøpakken logo

John P. Kroglunds veg

Ferdig (2017)

Tre korte og hyggelige snarveger fra John P. Kroglunds veg til bussholdeplassen i Kongsvegen har fått nytt dekke. Stigningen opp […]

Se alle treff