Prøveprosjekt Innherredsveien

Sommeren 2017 stengte vi Innherredsveien for gjennomkjøring for bil på strekningen rundkjøringen ved Solsiden til Sirkus Shopping.

Prosjekttype:
Miljø
Byggestart:
2017
Status:
Pågår

Illustrasjon av løsningen ved Lademoen kirke.

 

Målet for prosjektet var å se om det ble god nok framkommelighet for buss hvis kapasiteten på strekningen ble redusert til to felt. Gjennomgangstrafikken ble anmodet om å bruke Strindheimtunnelen, mens de som har muligheten, ble oppfordret til å gå, sykle eller ta buss.

Før og underveis i prosjektet ble trafikken registrert og analysert. Prosjektet er også evaluert, hele rapporten finner du her: Evaluering av prøveprosjekt i Innherredsveien. Våren 2018 ble det vedtatt at de permanente løsningene for Innherredsveien skal følge de systemløsningene som ble brukt i prøveprosjektet.

For trafikk fra sentrum ble det påbudt å svinge ved Rosendal.

 

Fakta om prosjektet:

  • Innsnevring fra fire til to gjennomgående kjørefelt i Innherredsveien fra rundkjøring ved Solsiden til Sirkus shopping.
  • 1,8 km lang strekning
  • Nedsatt fartsgrense til 40 km/t
  • Gjennomkjøringsforbud ved Stadsingeniør Dahls gate (unntatt buss, taxi, moped og mc)
  • Gjennomgangstrafikk anmodes til å bruke Strindheimtunnelen
  • Justering av skilt på strekningen og signalanlegg i kryss
  • Toveis sykkelveg i avsperret kjørefelt på nordsiden

 

Innherredsveien er ett av fire store gateprosjekt. De andre tre er:
Elgeseter gate
Olav Tryggvasons gate
Kongens gate

Relaterte artikler

Støyskjerming i Utleirvegen

Støyskjerm ved Lohove barnehage

Støyskjerm Okstad barnehage