Prøveprosjekt Innherredsveien

Illustrasjon av løsningen ved Lademoen kirke.

Målet for prosjektet er å se om det blir god nok framkommelighet for buss hvis kapasiteten på strekningen blir redusert til to felt. Gjennomgangstrafikken anmodes om å bruke Strindheimtunnelen, mens de som har muligheten, oppfordres til å gå, sykle eller ta buss. Prosjektet skal vare ca seks måneder.

Før og underveis i prosjektet blir trafikken registrert og analysert. Prosjektet skal også evalueres i ettertid. Klikk på kartene for å gjøre dem større.

For trafikk fra sentrum blir det påbudt å svinge ved Rosendal.

Fakta om prosjektet:

  • Innsnevring fra fire til to gjennomgående kjørefelt i Innherredsveien fra rundkjøring ved Solsiden til Sirkus shopping.
  • 1,8 km lang strekning
  • Nedsatt fartsgrense til 40 km/t
  • Gjennomkjøringsforbud ved Stadsingeniør Dahls gate (unntatt buss, taxi, moped og mc)
  • Gjennomgangstrafikk anmodes til å bruke Strindheimtunnelen
  • Justering av skilt på strekningen og signalanlegg i kryss
  • Toveis sykkelveg i avsperret kjørefelt på nordsiden

Relaterte prosjekter

Se alle treff