Miljøpakken bygger nye veger, bruer, sykkelfelt, fortau og miljøgater der du bor og reiser. Fram til 2025 gjennomfører vi flere hundre små og store prosjekter både for deg som går, sykler, tar buss eller kjører bil.

Her kan du se prosjektene, og når de blir ferdige. Bruk filtrene under til å finne det som er viktigst for deg – enten du går, sykler, tar buss eller kjører bil.

Gå til kart

Miljøpakken logo

Holdeplasstiltak Bergheim

Ferdig (2012)

Vi skal sette opp nye bussholdeplasser på begge sider av Jonsvannsveien ved undergangen på Bergheim. I tillegg skal vi utbedre […]

Miljøpakken logo

Utbedringer i Klæbuvegen

Ferdig (2012)

Vi har utbedret to kryss langs Klæbuvegen, Stubbanvegen og Dalsaunevegen. I tillegg har vi oppgradert holdeplass. Prosjektet har også fått […]

Endring av Munkegata

Ferdig (2014)

Bussene er forsvunnet fra Munkegata på strekningen Dronningens gate – Torvet, og denne delen er nå rustet opp. Antall kjørefelt […]