Miljøpakken bygger nye veger, bruer, sykkelfelt, fortau og miljøgater der du bor og reiser. Fram til 2025 gjennomfører vi flere hundre små og store prosjekter både for deg som går, sykler, tar buss eller kjører bil.

Her kan du se prosjektene, og når de blir ferdige. Bruk filtrene under til å finne det som er viktigst for deg – enten du går, sykler, tar buss eller kjører bil.

Gå til kart

Miljøpakken logo

Sykkelfelt Brattørkaia

Ferdig (2015)

Det bygges et godt sykkeltilbud fra den nye svingbrua ved Skansen og til eksisterende sykkelfelt ved Clarion Hotell på Brattøra. På […]

Miljøpakken logo

Kongens gate – oppgradering

Ferdig (2014)

Miljøpakken utbedret kollektivfeltet i Kongens gate fra Ilevolden til Hospitalskirka. Feltet hadde store huller i vegbanen langs trikkeskinnene, tette sluk […]

Røde sykkelfelt flere steder

Ferdig (2014)

Trondheim skal ha et sammenhengende, trygt og godt synlig hovednett for sykling. Dette er et et av hovedmålene i Miljøpakken […]

Tordenskiolds gate trikk

Ferdig (2014)

Miljøpakken har rustet opp Tordenskiolds gate, og flyttet trikkeskinnene ut i gata i krysset Kongens/Tordenskiolds gate. Tidligere krysset trikkeskinnene rett […]