Prosjekter

Miljøpakken bygger nye veger, bruer, sykkelfelt, fortau og miljøgater der du bor og reiser. Fram til 2025 gjennomfører vi flere hundre små og store prosjekter både for deg som går, sykler, tar buss eller kjører bil.

Her kan du se prosjektene, og når de blir ferdige. Bruk filtrene under til å finne det som er viktigst for deg – enten du går, sykler, tar buss eller kjører bil.

Gå til kart

E6 Trondheim – Melhus
E6 fra Tillerbyen til Melhus skal bygges om til firefelts…
Fuglesangen
Miljøpakken har rustet opp snarvegen Fuglesangen på Halset.
Signalregulering Kongsvegen-Smistadvegen
Krysset fv. 812 Kongsvegen/Smistadgrenda skal bli tryggere.
Strakstiltak Lerkendal
Miljøpakken har bygget opphøyde gangfelt ved rundkjøringen ovenfor Lerkendal.
Pendlerparkering Være
Miljøpakken planlegger pendlerparkering på Være.
Knutepunkt Tonstadkrysset
Miljøpakken skal bygge ny pendlerparkering for bil og sykkel i…
Tyholtveien del 2
For å lage en sikrere skoleveg for barna i nærområdet,…
Sykkelanlegg Bakklandet sør
Miljøpakken jobber med ny sykkelløsning over Bakklandet.
Byåstunnelen
Miljøpakken planlegger Byåstunnelen, som skal gi en ny forbindelse mellom…